II. ULUSÖTESİ TOPLANTI - İTALYA

İkinci ulusötesi toplantı, SWOT projesinin Italyan ortağı olan ev sahipliğinde Tür GEA’nın ev sahipliğinde Italya’nın Padova şehrinde gerçekleştirildi. Bu ulusötesi toplantının amacı, göçmen öğrencilerin devam ettiği okulların özelliklerini incelemek ve bu okullarda yürütülen etkili uygulamaları belirlemektir. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir:

  • Birinci ulus ötesi toplantıdan bu yana, Türkiye, Italya ve Almanya’da öğretmenlerden ve öğrencilerden, görüşme ve gözlem yolu ile toplanan verilerin birleştirilerek değerlendirilmesi,
  • Göçmen öğrencilerle göçmen olmayan öğrencilerin birlikte eğitim gördükleri okullarda yürütülen uygulamaların fikir birliği içinde tartışılması,
  • Etkili uygulamalar kitapçığının genel hatlarının belirlenmesi

İkinci ulusötesi toplantı, 4-5-6 Aralık 2019 tarihinde üç gün sürdü. Bu toplantıya Anadolu Üniversitesi’nden (Türkiye), GEA- Societa cooperativa sociale (Italya), IKS – Interkulturelle Schule Rhein-Main (Almanya) ve Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nden temsilciler katılmıştır. Bu toplantı aşağıdaki temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir:

  1. Anadolu Üniversitesi’nden Aykut Ceyhan, Yıldız Kurtyılmaz, Bircan Ergün Başak, Ömer Özer
  2. IKS- Inter Kulturelle Schule Rhein-Main’den Masoum Naderi, İsmail Özkan, Hikmet Karartı
  3. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Emine Şenay Doğaner, Ömer Garan, Ayben Çimen
  4. GEA- Cooperativa Sociale’den Marco Baldini, Valerio Zangarini; Claudio Piron, Camilla Baldini, Lorenzo Ventruri
  5. Padova Belediyesi Okul Eğitiminden sorumlu Meclis Üyesi Cristina Piva
  6. Padova Belediyesi’nin bağlı olduğu Venetto Bölgesi Eğitim Müdürü Dr Roberto Natale
  7. GEA tarafından davet edilen öğretmenler, müdürler, göçmenlerle ilgili çalışmalar yapan kurum temsilecileri ve Padova üniversitesinden akademisyenler

FOTOĞRAF

Toplantının ilk günü, açılış töreni ile başlamıştır. Açılış toplantısı, Padova Belediye Binasında gerçekleştirilmiştir. Toplantı Padova Belediyesi Okul Eğitiminden sorumlu Meclis Üyesi Cristina Piva’nın ve Padova Belediyesi’nin bağlı olduğu Venetto Bölgesi Eğitim Müdürü Dr Roberto Natale’nin açılış konuşmaları ile toplantı başladı. Konuşmacılar bölgelerindeki eğitim sistemini tanıttılar, uyguladıkları eğitim programlarını anlattılar, kültürlerarası eğitim, sosyal katılım ve uluslar arası proje faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. Daha sonra ortak kurumların her biri kendi kurumunu tanıtan konuşmalar yaptılar. Ardından GEA’yı temsilen Valerio Zangarini “Bölgesel Analiz: Padova Bölgesi’nde Entegrasyon ve Okullarda Kapsayıcılık” konulu bir sunum yaptı. Sunumunda Padova’daki göçmenlerin kökenleri ve proje kapsamında okullarda yaptıkları veri toplama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Günün ikinci bölümde ise projenin ortak kurumlarının temsilcileri GEA’nın hazırladığı çalışma ofisine geçerek projenin veri analizi üzerinde çalıştılar.

FOTOĞRAF

Toplantının ikinci gününde Padova Üniversitesi’nde devam edildi. Padova üniversitesinden bir grup akademisyen göçmenlerle ilgili yaptıkları çalışmaları sundular. Margherita Cestaro “ikinci nesil göçmen ailelerin gözünden kültürler arası aracılık” başlıklı çalışması hakkında bilgi verdi. Federico Rovea, “eğitimin uygulamaların ötesindeki değerler üzerindeki yansıtıcı yönleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Bu araştırmanın amacının kültürlerarası eğitimi yansıtıcı yaklaşım açısından incelemek olduğunu belirtti. Son olarak Lisa Bugno öğretmenlerin kültürel çeşitlilik ile ilgili görüşlerini incelediği araştırmasını sundu. Günün ikinci bölümüde Padova Üniversitesi’nin tarihi binasına kültür turu yapıldı ve Galileo Galilei’nin ders verdiği tarihi kürsüsü ziyaret edildi.

FOTOĞRAF

Toplantının üçüncü gününe, göçmen ve yerli öğrencilerin birlikte eğitim gördüğü Padova (Italya)’daki proje okullarından Istituto Comprensivo Donatello School’a ziyarette bulundular. Proje ortakları okul müdürü Lucia Marcuzzo tarafından karşılandı ve okul personeli ile tanıştırıldı. Daha sonra sınıflar ve okulun diğer alanları gezildi. Okuldaki uygulamalar hakkında bilgi alındı. Proje ortaklarından IKS (Almanya) temsilcisi Masoum Naderi göçmen ve göçmen olmayan öğrencilerin eğitim gördüğü bir sınıfta İngilizce bir ders yaptı. Günün ikinci bölümünde GEA (Italya) tarafından hazırlanan ofiste proje verilerinin analizi üzerinde çalışıldı. Bir sonraki toplantı tarihi kararlaştırıldı. Katılım belgeleri dağıtılarak toplantı sonlandırıldı.