BİRİNCİ ULUSÖTESİ TOPLANTI - TÜRKİYE

 

İlk ulusötesi toplantı, SWOT projesinin koordinatör kurumu olan Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Türkiye’de gerçekleştirildi. Bu toplantı, projenin ilk ulusötesi toplantısı olması nedeniyle açılış toplantısı olarak nitelendirilmektedir. Bu ulusötesi toplantının amacı, projenin kapsam ve uygulamaları hakkında projenin ortak kurumları arasında uyum sağlamaktır. Bu ana amaç kapsamında, bu toplantının amaçları şunlardır: 

  • Projenin kapsam ve uygulamalarını belirlemek
  • Ortaokullardaki göçmen öğrencilerin mevcut durumlarına ilişkin bir farkındalık oluşturmak
  • Proje boyunca ve bittikten sonra yerel politika üreticilerin desteklerini araştırmak
  • Projenin veri toplama araçları olan gözlem ve görüşme formlarını hazırlamak

Bu toplantıya Anadolu Üniversitesi’nden (Türkiye), GEA- Societa cooperativa sociale (Italya), IKS – Interkulturelle Schule Rhein-Main (Almanya) ve Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nden temsilciler katılmıştır. Bu toplantıya,

  • IKS’den katılan temsilciler; İsmail Özkan, Julia Geimer, Masoum Naderi ve Hikmet Karartı
  • GEA’dan katılan temsilciler; Marco Baldini and Valerio Zangarini
  • Anadolu Üniversitesi’nden katılan temsilciler; Aykut Ceyhan, Yıldız Kurtyılmaz, Işıl Kabakçı-Yurdakul, Bircan Ergün-Başak ve Ömer Özer
  • Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nden katılan temsilciler ise Şenay Doğaner ve Ömer Garan katılmıştır.

İlk ulusötesi toplantısı, 12-13-14 Haziran 2019 olmak üzere üç gün sürmüştür.

Toplantının ilk günü, açılış töreni ile başlamıştır. Açılış toplantısı, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ferhan Odabaşı, Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Proje Koordinatörü Bircan Ergün-Başak ve  Anadolu Üniversitesi Proje Birimi yetkililerinden Rabia Taş’ın konuşmaları ile başlamıştır.  Bu açılış töreninde katılımcıların göçmen öğrencilerin eğitimi konusunun önemine odaklanmaları amaçlanmıştır. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ferhan Odabaşı ve Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, projenin önemi ve anlamı üzerinde durup, projeye ilişkin kurumsal desteklerini vurgulamışlardır. Proje koordinatörü Dr. Bircan Ergün-Başak, projenin amaç ve kapsamı hakkında bilgi vermiş, Türk, İtalyan ve Alman temsilcilerden oluşan proje ortamlarını tanıtmıştır. Proje birimi yetkililerinden Rabia Taş ise, gelecekteki olası proje olanakları hakkında bilgi vermiştir.

Bilgilendirici açılış konuşmalarının ardından, proje ekibinin temsilcileri, projenin veri toplama araçları üzerinde çalışmaya başlamıştır. İlk gün boyunca gözlem ve görüşme formları üzerinde tartışmalar yapılmış ve fikir birliği içerisinde bu formlara son hali verilmiştir.

Toplantının ikinci gününe, proje ekibinin temsilcilerinin tamamı katılmıştır. İkinci günde koordinatör kurumdan bir temsilci, bütün ortaklara veri toplama süreci ve Türkiye’deki okullarda gerçekleştirilen pilot çalışmalar hakkında bilgi veren bir sunum yapmıştır. Ardından bütün temsilcilerle Anadolu Üniversitesi ziyareti gerçekleştirilmiştir. Proje temsilcileri, Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ferhan Odabaşı ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile projenin detayları üzerinde görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

Toplantının üçüncü gününe de proje ekibinin temsilcilerinin tamamı katılmıştır. Üçüncü günde proje ekibi, göçmen ve yerli öğrencilerin birlikte eğitim gördüğü Türkiye’deki proje okullarından Namık Kemal İlköğretim okuluna ziyarette bulunmuşladır. Okul personeli ile proje temsilcilerine kapsayıcı okul uygulamaları hakkında sunumlar yapmışladır.

Ardından Alman proje grubundan Masoum Naderi, göçmen ve yerli öğrencilerin birlikte eğitim gördüğü bir sınıfta bir ders yapmıştır. Daha sonra proje ekibi Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt’i makamında ziyaret etmiştir. Bu ziyaretin artından projenin kapanış toplantısı yapılmıştır.

Bu ilk ulusötesi toplantının bazı çıktıları bulunmaktadır. İlk olarak tüm proje temsilcileri bir araya gelmiş ve ilk defa birebir bağlantı kurmuşladır.  Projenin kapsam, içeriği, veri toplama araçları ve veri toplama süreçleri, netleştirilmiş ve veri toplama araçlarına fikir birliği kapsamında son hali verilmiştir. Ayrıca bu toplantıda göçmen öğrencilerin okula uyumlarında okulun rolü hakkında geniş kapsamlı bir farkındalık oluşturulmuştur.