Proje Yürütücüsü


BIRCAN ERGÜN BAŞAK

Proje Yürütücüsü bebasak@anadolu.edu.tr

Anadolu Üniversitesi Proje Ekibi

Anadolu Üniversitesinin temelini, 1958’de kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi oluşturur. 1982’de Anadolu Üniversitesine dönüşen kurumumuz, kısa zamanda yalnızca ülkemizin değil dünyanın en büyük üniversiteleri arasında da çağdaş, dinamik ve yenilikçi bir üniversite olarak yerini almıştır. Bilim, kültür aynı zamanda da bir gençlik kenti olarak nitelenen Eskişehir’in merkezinde yer alan kampüs 3'ü açık ve uzaktan öğretim veren 12 Fakülte 1’i Devlet Konservatuvarı olmak üzere 3 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu 6 Enstitü (4’ü yüksek lisans ve doktora düzeyi) ve 30 Araştırma Merkezine ev sahipliği yapmaktadır.

Anadolu Üniversitesi pek çok ilke imza atmış bir üniversitedir. Bu ilklerin başında, uzaktan öğretim sistemini hayata geçirmenin başarısı gelmektedir. Bugün uzaktan öğretim yapan üç fakültenin toplam öğrenci sayısı 2 milyonun üzerindedir. Bu sistemin geliştirilmesinde gösterilen başarı, farklı ülkelerde birçok kuruma örnek olmaktadır.

Anadolu Üniversitesi “Birliktelik Çarkı Olarak Okul (School as a Wheel of Togetherness – SWOT)” projesinin koordinatörüdür.


Aydoğan Aykut CEYHAN

Ekip Üyesi info@swotproject.org

Bircan ERGÜN BAŞAK

Proje Yürütücüsü bebasak@anadolu.edu.tr

Ömer ÖZER

Ekip Üyesi omer_ozer@anadolu.edu.tr

Yıldız KURTYILMAZ

Ekip Üyesi info@swotproject.org

Eskişehir MEM Proje Ekibi

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın plan, program, proje ve eğitsel politikalarının Eskişehir ilindeki uygulamalarından sorumludur. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eskişehir’deki bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla oluşturduğu ulusal ve uluslararası işbirliği ağına sahiptir. Kendisine bağlı 7200 öğretmen ve 372 okul bulunmaktadır.

Eskişehir il Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Birimi, eğitimde niteliği arttırmak ve tüm çocukların nitelikli eğitime ulaşmasını sağlamak amacıyla “Birliktelik Çarkı Olarak Okul (School as a Wheel of Togetherness – SWOT)” projesinde ortak olarak yer almaktadır.


Ömer GARAN

Ekip Üyesi info@swotproject.com

Şenay DOĞANER

Ekip Üyesi info@swotproject.org

GEA Proje Ekibi

GEA 2004 yılında İtalya’nın Padova şehrinde kurulmuş, kar amacı gütmeyen sosyal yardım kurumudur. Yoğun göçmen nüfusuna sahip Venetto bölgesinde bulunan GEA’nın temel amacı göçmen çocuklar, aileler ve grupların özellikle de çocukların ve kadınların entegrasyon ve vatandaşlık süreçlerine destek olmaktır.  GEA entegrasyon ve kültürlerarası eğitim konusunda Kültürel ve Dilsel arabuluculuk, kültürlerarası danışmanlık, proje geliştirme ve uygulama, göçmen grupların gelişimi için devlet ve özel kurumlarla işbirliği halinde çalışma gibi çeşitli becerilere ve deneyimlere sahiptir.


Marco BALDİNİ

Ekip Üyesi info@swotproject.org

Valerio Zangarini

Ekip Üyesi info@swotproject.org

IKS Proje Ekibi

IKS


Julia GEIMER

Ekip Üyesi info@swotproject.org

Masoum NADERI

Ekip Üyesi info@swotproject.org